Beste vrienden, mijnwerkers, sympathisanten,

 

We mogen gerust zeggen dat wij, samen met al die mensen die ons actief en financieel steunden, een mijlpaal bereikt hebben. We slaagden erin om de ongrondwettelijkheid teniet te doen door een nieuwe wet, op 7 mei 2020 met 2/3 meerderheid gestemd in het Federale parlement.

Die ongrondwettelijkheid leidde ertoe dat alle ondergrondse mijnwerkers mét mijnwerkersstatuut die getroffen werden door de sluiting, een pensioen kregen dat veel lager was dan wat het zou moeten zijn. Ondanks dat wij zélf en onze werkgever KS  jarenlang hiervoor verhoogde bijdragen moesten betalen, kregen we dus niet waar we wettelijk recht op hadden.

Nu, na zo vele jaren, dankzij de inzet van iedereen die actief betrokken was bij deze strijd, wordt dit recht gezet. Ons bestuur  heeft hiervoor vele wegen moeten bewandelen, we raadpleegde de beste juristen en specialisten in het land en vroegen hen om voor ons te werken. Dat de wet er is, is ook aan hen te danken, zonder hen hadden wij de weg niet gevonden in de complexe Belgische wetgeving.

Maar uiteraard, "koken kost geld", en als je weet dat (volgens de cijfers van de Federale Pensioen Dienst) elke mijnwerker, die recht heeft op een correctie naar aanleiding van die wet, vanaf het eerste kwartaal 2021 een verhoging van gemiddeld € 203/maand tegemoet ziet, met daar bovenop een achterstel dat teruggaat tot 1/1/2011 (gemiddeld ca € 25.000) zal ontvangen. Ook weduwen en inwonende erfgenamen op het moment van overlijden hebben recht op een correctie!), dan kan je gerust zeggen dat we fier mogen zijn op al diegenen die hieraan mee gewerkt hebben. 

Maar zoals ik hierboven al zei "koken kost geld", wij als bestuur zijn uiteraard betrokken partij, tenminste de ondergronders in ons bestuur. Ook wij gaan die bijpassing krijgen. Maar de juristen en specialisten, die nog steeds volop voor ons aan het werken zijn, moeten betaald worden. En, wees er maar zeker van, zolang als wij de pres op de ketel houden, zal het dossier ook de goede richting uitgaan. Het is nog lang niet tijd om op onze lauweren te rusten, pas als ALLES aangepakt waar we wettelijk aanspraak op kunnen maken, wordt dit voltooid verleden tijd, maar we zijn er nog niet!

Daarom hebben wij besloten om een steunfonds op te richten. We vragen elke mijnwerker om lid te worden en op de rekening BE32 0018 8794 0302 zijn bijdrage in de kosten te storten, met vermelding van naam & voornaam + zijn GSM-nummer. Met behulp van het GSM-nummer kunnen we U een bericht sturen indien nodig, daarom is het belangrijk dat je dat zeker correct meegeeft in de mededeling. 

Met de hulp van alle mijnwerkers, zullen wij ervoor kunnen zorgen dat alle mijnwerkers en weduwen die onder de huidige wet vallen, zullen krijgen waar ze recht op hebben. Jullie kunnen voor de volle 100 % op ons rekenen, wij rekenen ook op jullie, alleen samen krijgen we wat ons toekomt.