De laatste kolen…

 
Op 30 September 2017 was het exact 25 jaar geleden dat door de beslissing van de Vlaamse Executieve (de Vlaamse Regering) de steenkoolexploitatie stopgezet werd in KS-West. Tot dat moment werd in de ondergrond van de Kempense Steenkoolmijnen Beringen, Zolder en Houthalen nog kool gewonnen. De laatste actieve pijler lag in Houthalen! Eigenaardig, want de koolmijn van Houthalen werd als eerste “gestopt” in 1964 en produceerde de laatste kool in pijler 73/71 op 25 september 1992
 
Op 30 september 1992 weigerden wij deze “laatste kool” boven te halen, en brachten liever hulde aan de slachtoffers die neergeschoten waren in 1966 bij de sluiting van Zwartberg, om daarna symbolisch een klomp kool terug te geven aan Andre Dumont. Hij was de professor die, samen met zijn studenten, de ontdekker was van het zwarte goud waarvan er nog altijd 400 miljoen Ton in de Limburgse ondergrond aanwezig is. Limburg heeft nagelaten deze kolen te exploiteren en een carbo-chemische nijverheid op te bouwen voor deze rijke steenkolen. Wij, Limburg en haar mijnwerkers, bleken enkel goed genoeg als wingewest voor Wallonië.
 
Nu, 25 jaar later, op 30 september 2017 nodigden wij alle voormalige boven- en ondergrondse mijnwerkers, bedienden, kaderleden, mijningenieurs en sympathisanten van de Kempense Steenkoolmijnen uit om, samen met ons, even stil te staan bij het moment van de stopzetting van de steenkoolexploitatie in Limburg en ons land. Daarna is het tijd om vriendschappen te vernieuwen en oude én nieuwe bekenden te ontmoeten.
 
 

Son kömürler….


30 Eylül 2017 tarihinde, KS-West bölgesinde kömür ocakların kapatılması Flaman Hükümetinin almış olduğu karar ile tam 25 yıl olmuş olacak. O tarihe kadar Beringen, Zolder ve Houthalen madenlerinde hala kömür çıkarılıyordu. Son faaliyette olan maden hattı Houthalendeydi! Garip olan şu ki, ilk ‘kapatılan’ maden 1964 yilinda Houthalen idi ve son kömürü 73/71 numaralı hattan 25 Eylül 1992 tarihinde çıkarttı. 
 
30 Eylül 1992 tarihinde biz “son kömürü” çıkarmayı reddettik ve bunun yerine o gün Zwartberg madeninin 1966 tarihindeki kapatılma anında vurulan arkadaşlarımıza saygı göstermeyi seçtik. Ve sonucunda Andre Dumont’a sembolik olarak kömürtaşı verdik. Kendisi, öğrencileriyle beraber bu siyah altını keşfeden profesördür. Bu siyah altından Limburg yer altında hala 400 milyon ton civarinda bulunmaktadır. Limburg bu kömürü çikarmayı ve zengin kömür dedigimiz, yani yanma açısından en iyi  kömür türü olanı, ihmal etti. Biz, yani Limburg ve maden işçileri, sadece Walon bölgesine para kazandırma bölgesi olarak kullanıldık. 
 
Şimdi, 25 yıl sonra, 30 Eylül 2017 tarihinde, sizi, yani bütün yeraltında veya yeryüzünde çalışan maden işçilerini, , memurları, yöneticileri, mühendisleri ve sempatizanları davet ediyoruz. Bizimle beraber Limburg ve ülkemizde son verilen kömür maden işletmelerini hatırlamak için. Daha sonra samimi arkadaşlığımızı tazelemeye ve eski ve yeni arkadaşlarımızı görme imkanı olacak.